Druki personalizowane
z kodami kreskowymi, danymi osobowymi

Nasze możliwości produkcyjne pozwalają na wykonywanie druków personalizowanych. Personalizacje najczęściej obejmują wdrukowanie na część podkładową druku (niezmienną) danych teleadresowych, kodów kreskowych, numeratorów, wypełnienie formularzy z danymi z baz danych. Personalizacje mogą dotyczyć wszystkich typów druków przez nas wykonywanych.

Dysponujemy maszynami do personalizacji roli w kolorze czarnym oraz arkuszy w kolorze czarnym i CMYK (Xerox, Oce).